добре дошли

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
ВУАРР с най-добри показатели за учебния процес в Рейтинговата система

Ректорът на ВУАРР
проф. д-р инж. Димитър Димитров
представя актуални данни от Рейтинговата система на висшите училища

 
ВУАРР актуализира учебния план на специалност „Управление на информационните системи” в ОКС “Бакалавър“

Специализиран сайт
"Управление на информационните системи"

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА"

 
За регистрация: http://regions.uard.bg
 
ВТОРО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
за участници от България


Образец на постер


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е сертифицирано по международния стандарт ISO 9001:2008 от Intertek.