добре дошли

Висше училище по агробизнес и развитие на регионитеВУАРР с най-добри показатели за учебния процес в Рейтинговата система

Ректорът на ВУАРР проф. д-р инж. Димитър Димитров представя актуални данни от Рейтинговата система на висшите училища
 ВУАРР актуализира учебния план на специалност „Управление на информационните системи” в ОКС “Бакалавър“

Специализиран сайт "Управление на информационните системи"
 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е сертифицирано по международния стандарт ISO 9001:2008 от Intertek.