добре дошли

Висше училище по агробизнес и развитие на регионитеКАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2016/2017

Т О П  Н О В И Н А

През учебната 2016-2017 г. кандидат-студентите в ОКС „Магистър“, които имат придобита магистърска степен, ползват отстъпка от семестриалната такса, както следва:
1. Завършилите ВУАРР - в размер на 35%;
2. Завършилите друго висше училище - в размер на 30%.


Специално срочно предложение само до края на месец август 2016 г. за ОКС "Бакалавър" - 450 лв. на семестър.

  ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ВЪВ ВУАРР
 
Учебна 2016/2017 г.

Образователно-квалификационна степен Форма на обучение За записалите се до края на месец:
Август 2016 г. Септември 2016 г.
ОКС „БАКАЛАВЪР“ редовна 575 лв. 650 лв.
задочна 450 лв. 490 лв.
дистанционна 495 лв. 590 лв.
ОКС „МАГИСТЪР“ 495 лв. 590 лв.
 
Министерски съвет с Решение № 328 от 03 май 2016 г. утвърди 3022 брой на приемани за обучение студенти през учебната 2016/2017 г. във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

ВУАРР с най-добри показатели за учебния процес
в Рейтинговата система


 
АКТУАЛНО


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е сертифицирано по международния стандарт ISO 9001:2008 от Intertek.


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е член на: