добре дошли

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж” прерасна във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите e член на

Алианса на университетите от Централна и Източна Европа.


 
АЛИАНС НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
 
ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ОКОЛНА СРЕДА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" (CCEDEP)
 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 
Съорганизатор на конференцията е Алиансът на университетите от Централна и Източна Европа (ACEU), чийто Пети конгрес ще бъде проведен като съпътстващо събитие.
 
7-9 октомври 2014
Новотел Пловдив, България
 
За регистрация: http://regions.uard.bg
 
Конференцията ще се проведе под патронажа на Министерство на икономиката и енергетиката на Република България
 

ПЪРВО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ВУАРР е партньор на Европейската комисия в кампанията
"Свят, който харесваш. С климат, който харесваш"

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е сертифицирано по международния стандарт ISO 9001:2008 от Intertek.