АРХИВ

Проект "Студентски практики"

13 Януари 2014


Уважаеми студенти,
 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Ви уведомява, че достигна лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики".

Повече »