Председателят на Управителния съвет на Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив участва в работата на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“

 
Димитър Гишин, председател на УС на Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив направи презентация и участва в работата на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“, която се проведе на 26 и 27 октомври 2023 г. в Пловдив на тема „Иновации за регионална устойчивост“.
Г-н Гишин обърна специално внимание на „дълбоките“ иновации, като ги сравни с „плитките“ и даде конкретни примери с акцент върху значението на дълбоките иновации за постигане на устойчиво регионално развитие.
 
Той подчерта, че благодарение на правилния подход на Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив към регионалното планиране и развитие, долината постига успех в предварителната процедура на Южен Централен район на Република България и бе включена в Европейската карта на регионите, изявили интерес да изградят регионална иновационна долина и да създават партньорства с други долини.
 
Димитър Гишин поясни, че съгласно Новата Европейска програма за иновации ще бъдат определени за финансиране до 100 региона, които да ангажират и подобрят координацията и насочеността на своите инвестиции и политики в областта на научните изследвания и иновациите на регионално равнище. Очаква се тези региони да дадат приоритет на 3-4 междурегионални иновационни проекта, включително в областта на дълбоките иновации, свързани с ключови приоритети на ЕС.
Г-н Гишин подчерта, че предстои дълъг път и работа за изграждане на регионална иновационна екосистема, за да попаднем в списъка на 100-те избрани долини.
Пожелаваме успех!
 
През септември 2023 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите подписа меморандум за стратегическо партньорство с Долина на дълбокотехнологичните иновации – Пловдив и подкрепя инициативата.