Представителят на корейската общност в България доктор Джеймс Канг се срещна с ръководството на ВУАРР


По инициатива на председателя на Пловдивски правен комитет адв. Стефан Харизанов и Любомир Славков на 14.11.2023 г. бе организирана среща за обсъждане на бъдещото сътрудничество с Република Корея.

Президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова, ректорът доц. д-р Екатерина Арабска, съветникът на ректора проф. д-р Марияна Иванова и зам.-ректорът по научна дейност и академичен състав доц. д-р Александър Давчев се срещнаха с д-р Джеймс Канг, първият кореец с българско гражданство в 5000-годишната история на Корея и представител на корейската диаспора в България.

Д-р Канг е преподава корейски език, история и култура в няколо български университета. Като основател на Корейски културен център в България организира обучение по корейски език и в средни училища в Пловдив.
Д-р Канг от години работи за установяване на сътрудничества в различни сфери между България и Корея. Избира сега ВУАРР за бъдещата си работа и реализиране на идеите си за българо-корейско сътрудничество заради това, че е младо висше училище, което работи с ентусиазъм и гъвкавост.

По време на срещата д-р Канг декларира готовността си за съдейства за реализиране на конкретни дейности във ВУАРР за популяризиране на корейската история, култура, образование, наука, земеделие и бизнес и установяване на сътрудничества с корейски университети и организации. Специален интерес за д-р Канг представлява темата за интелигентното земеделие, която счита, че може успешно да развие с ВУАРР.
Д-р Канг представи и добри практики от корейски университети за работа в клубове по интереси, които могат да бъдат приложени във ВУАРР.

Ръководството на ВУАРР прие с готовност идеята за засилване на сътрудничеството с Корея, основите на което са положени преди няколко години. Бяха договорени бъдещи съвместни инициативи.

Следете сайта и профилите в социалните мрежи на ВУАРР за повече информация.