Държавна изпитна сесия през месец юли 2024 г.


На 10 юли 2024 г. ще се проведат Държавни изпити за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и образователно-квалификационна степен „Магистър“.

В периода 17-21 юни 2024 г. ще се проведе извънредна ликвидационна сесия.

Заповедите и документите са качени в ИСАО+.

Студенти от минали години, които нямат достъп до ИСАО+, трябва да се свържат с учебните отдели за указания и даване на достъп.