Работните посещения на екипа на ВУАРР продължиха в община Долни дъбник


Ръководителят на катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“ на ВУАРР проф. д-р Пламен Лаков и администраторът на Локален център за дистанционно обучение – Плевен г-жа Валя Гинчева се срещнаха с председателя на Общинския съвет на община Долник дъбник инж. Иван Йотов и зам кметовете инж. Радослав Тодоров и Ивайло Николов.

След представянето на ВУАРР дискусията продължи по въпросите на образованието, земеделието и регионалното развитие.

От ръководството на общината се поставиха редица актуални въпроси, свързани с посочените теми.

В заключение се констатира взаимната полезност от направената дискусия и желанието на двете страни да задълбочат сътрудничеството си в бъдеще.