Седмицата на ВУАРР в Плевенския район завърши с посещение на община Червен бряг


Ръководителят на катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“ проф. д-р Пламен Лаков и администраторът на Локален център за дистанционно обучение – Плевен г-жа Валя Гинчева се срещнаха със зам.-кмета по образование, култура, социални дейности, здравеопазване и спорт на община Червен бряг г-жа Нина Коцева.

Представени бяха програмите на университета и възможностите за следдипломна квалификация. В проведената дискусия представителите на ВУАРР споделиха опита, който има висшето училище в управлението на проекти и сътрудничесвото с местната власт. В заключение се възприе това да е началото на едно по-дългосрочно сътрудничество.
Посещението в гр. Червен бряг продължи в читалище "Никола Йонков Вапцаров - 1908". Направи се представяне на ВУАРР и Академично издателство "Талант". От името на ВУАРР проф. Лаков направи дарение на книги на академичното издателство за библиотеката на читалището.

Дарението беше прието от името на читалището от г-жа Мариана Николова.