Днес 580 студенти на ВУАРР от 9 бакалавърски и 12 магистърски специалности се явяват на Държавен изпит


Преди началото на изпита някои преговаряха, други оживено разговаряха, а трети просто се радваха да се видят с колегите и преподавателите си.

„Малко сме притеснени, все пак това е най-важният изпит, на който трябва да покажем всичко научено през годините на следването, но сме подготвени и се надяваме да се представим добре – споделиха студентки от специалност „Финанси“. – Не е лесно да се съчетават учение, работа и семейни задължения, но благодарение на дистанционната форма на обучение успяхме да ги съвместим и ето ни на финала“.Идеята знанието да е достъпно и за хората от по-малките и отдалечени от големите университетски центрове места е сред приоритетите в дейността на ВУАРР, към които се придържа от основаването си до днес. Визията е на проф. Димитър Димитров (1952 – 2020) – основател и дългогодишен ректор и президент на висшето училище, защото „младите образовани хора са най-ценният капитал на всяка община и са гаранция за просперитета на всеки регион“.

Един от най-младите кметове в Община Кърджали е Вейсел Юсуф, който завършва бакалавърска програма „Управление на човешките ресурси“. Той е предпочетен от избирателите в родното си село Айрово, защото е образован, енергичен и отдаден на работата. В селото живеят около 1000 души, които за всичко разчитат на своя кмет.„Наученото по време на следването ми помага да се справям с многото и различни проблеми на моите съселяни, затова съм решил да продължа и магистратура във ВУАРР. Сега обмислям коя от специалностите да запиша, за да разширя и задълбоча знанията и уменията си в областта на икономиката и управлението. Убеден съм, че така ще мога още по-добре да отговоря на нуждите на хората и ще се справям по-успешно със задълженията си на кмет“.

На всички студенти, които завършиха своето обучение и днес се явиха на държавен изпит, ръководството на ВУАРР пожелава много здраве и успешна реализация в избраната от тях специалност.