Важно съобщение


Всички студенти от специалностите в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" във ВУАРР - Пловдив, положили успешно държавен изпит, трябва да се явят в учебните отдели в Пловдив в срок от 10 до 31.08.2020 г., за да положат подпис на дипломите си.

Подписът е необходим, за да бъдат сканирани всички дипломи съгласно изискванията на МОН и организирана церемонията по връчване на дипломите, за което ще бъде предоставена информация допълнително.


Учебен отдел

ВУАРР – Пловдив