Виртуално лятно училище за регионалното развитие и иновации организират партньорите по INVEST


Виртуално лятно училище за регионално развитие и иновации ще се проведе през май по проекта за европейски университетски алианс INVEST. За това се договориха в края на третата работна среща, която се проведе онлайн, партньорите от Словашкия аграрен университет, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Университета на Тесалия, Гърция, Университета по приложни науки Карелия, Финландия и Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия.

Интензивната 10-дневна програма на лятното училище предвижда групов проект по тема или проблем, свързан с региона на университета домакин. Началото поставя Финландия. В най-скоро време предстои да бъдат обявени критериите за участие, като студентите ще работят в тясно сътрудничество с местната Living Labs или жива лаборатория, ще имат лекции, ще се запознаят с езика и традициите на приемащата страна. Целта е да бъдат споделени знания и умения между студентите и служителите от партниращите институции, които да се научат да работят заедно в малка интердисциплинарна група. Участниците ще трябва да представят и собствения си университет и опит, свързан с темата за регионалното развитие и иновации. На финалата на лятното училище студентите ще трябва да направят презентации, чрез които да споделят натрупаните нови умения със своите колеги.Двудевната онлайн среща на партньорите по проекта бе в три секции – Развитие на учебните програми, Акредитация и Living Lab. Целта на INVEST - Иновации за регионална устойчивост: (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance – INVEST), e сътрудничество за осъществяване на съвместно иновативно образование и учебни програми, прилагане на многоезично обучение, базирано на теоретична подготовка и придобиване на практически умения, и европейски мобилности (за студенти, преподаватели и непреподавателски състав).

Зам.-ректорът по научна, проектна и международна дейност във ВУАРР доц. Екатерина Арабска направи общ преглед на българската система за висше образование, на учебните програми във висшето училище, на видовете курсове и практически занятия. Тя постави акцент на изследователските и интегрирани образователни дейности като добра практика във ВУАРР, като заяви, че висшето училище ще направи необходимите промени във вътрешните разпоредби за внедряването на нови програми и подходи, както и за въвеждането на успешен опит от партньорите.

Процесът на акредитация в България и акредитационните процедури бяха представени от проф. Огняна Стоичкова. Тя обясни какви са основните функции на единствената у нас Националната агенция за оценяване и акредитация, разясни критериите за институционална и програмна акредитация.

Партньорите обсъдиха възможност да се интернационализират процесите на акредитация на съвместните програми от агенция на международно ниво.