ВУАРР стартира предварителна кандидатстудентска кампания


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите стартира кандидатстудентската кампания с прием на документи за първия предварителен изпит на 19 февруари. Желаещите да се явят трябва да подадат документи в срок до 18 февруари.

Кандидатите се явяват на тест по бизнес култура, а желаещите да учат в специалност "Управление на информационните системи" - на тест по информатика.

Приемът за зрелостници ще е с оценка от матура. Завършващите тази година могат да запазят място още сега в избраната от тях специалност.

През новата академична 2021/2022 година ВУАРР обявява прием в девет бакалавърски програми: Управление на информационните системи, Управление на човешките ресурси, Стопанско управление, Управление на агробизнеса, Икономика на туризма, Аграрна икономика, Финанси и Счетоводство. Първокурсниците започват следването си със семестриална такса от 600 лв. за всички специалности и форми на обучение.

Желаещите да се запишат в магистърски програми сега могат да кандидатстват за прием в летния семестър на настоящата академична година.

ВУАРР осигурява включване в национални и международни проекти, мобилност и курсове за допълнителна квалификация.

Висшето училище е единственото изнвънстолично учебно заведение, което стана  пълноправен партньор в европейския алианс „ИНВЕСТ“. В партньорския консорциум участват ВУАРР, Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът по приложни науки Карелия, Финландия и Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия.