ВУАРР – съорганизатор на конференция на Финансовия университет при Руската федерация


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е съорганизатор на постоянно действаща конференция, провеждана във Финансовия университет при правителството на Руската федерация в Москва.

В резултат на тясното сътрудничество между двете страни, установено от проф. д-р инж. Димитър Димитров,  всяка година научните конференции във Финансовия университет се организират с подкрепата на ВУАРР. Логото на ВУАРР присъства  на поканите за събитието, което тази година е под заглавие „Корпоративната социална отговорност и етиката в бизнеса“. Проф. д-р Огняна Стоичкова е член на организационния комитет и участник в конференцията с доклад „Корпоративната социална отговорност и етиката в българските висши училища“.  Проф. дикн Олга Данилова от катедра „Корпоративни финанси“ на Финансовия университет е член на редакционната колегия на Годишника на ВУАРР и член на международния екип от преподаватели във българското училище.

Финансовият университет към правителството на Руската федерация е един от водещите и най-стари руски университети, които обучават икономисти, финансисти, мениджъри, данъчни, граждански и финансови юристи, ИТ специалисти, социолози и политолози. Има акредитирани 1310 образователни програми в 42 области на обучение.