Изявеният учен доц. д-р Волфганг Люпке – Доктор хонорис кауза на ВУАРР


С почетното отличие „Доктор хонорис кауза“ на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите бе удостоен изявеният учен доц. д-р Волфганг Люпке. Почетното научно звание на вирусолога и ветеринарен специалист, който се труди в България вече 40 десетилетия, се присъжда с решение на Академичния съвет за особени заслуги и издигане престижа на ВУАРР.

В продължение на 20 години доц. Люпке е преподавател по „Животновъдни технологии“ във филиала във Велико Търново. Той е част от екипа учени от БАН, който от година насам работи по създаването на серум за подобряване лечението на пациенти с COVID-19 в тежко състояние. Антитела под формата на аерозол за активно вдишване блокират проникването на вируса в клетката. Доц. Люпке има десетки специализации в чужбина, автор е на учебници. За 25-годишния юбилей на ВУАРР бе удостоен с почетен медал за утвържадаване авторитета на учебното заведение.

Академичният съвет връчва и отличия на изявени свои преподаватели в навечерието на Деня на славянската писменост и култура 24 май. Основният критерий, по който са оценявани предложенията на съответните звена, е въвеждане и прилагане на новаторски подходи при обучението в електронна среда. През последната година, заради пандемията и ограничителните мерки, обучителният процес се провежда изцяло в платформата Електронен университет.

Академичният съвет взе решение да бъдат присъдени три отличия – на проф. д-р Огняна Стоичкова – преподавател в катедра „Икономика, управление и финанси“, на доц. д-р Александър Давчев – преподавател в катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“ и на д-р Николина Марева – преподавател в катедра „Икономика и финанси“.