Трета международна конференция по земеделие и науки за живота


Аграрният университет в Тирана, в сътрудничество с Университета в Молизе Италия, с подкрепата на Германската агенция за развитие GIZ и в партньорство с Министерството на земеделието и развитието на селските райони организира Трета международна конференция по земеделие и наука за живота. ICOALSIII 2021 ще се проведе от 1 до 3 ноември.

ICOALS е една от водещите международни конференции в Западните Балкани, която има за цел да представи ключови разработки в областта на земеделието и науките за живота. Събитието насърчава комуникацията между изследователи, работещи в различни научни области за подобряване на селското стопанство, икономиката и развитието на селските райони, продоволствената сигурност.

ICOALS III съвпада със 70 -годишнината на Аграрния университет в Тирана и неговия ангажимент да работи за интеграцията в Европейското изследователско пространство (ERA) чрез насърчаване на интелигентни и устойчиви селскостопански системи в Албания.
За повече информация, моля, посетете официалния уебсайт на ICOALS3: www.ICOALS3.com