Банкови сметки


Пловдив
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
Пловдив
Банкова сметка: BG12BUIN70091020495210
Банков код: BUINBGSF
 
Пазарджик
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
Клон Пазарджик
Банкова сметка: BG88BUIN72501092004110
Банков код: BUINBGSF
 
Велико Търново
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
Клон Велико Търново
Банкова сметка: BG95BUIN70011052012415
Банков код: BUINBGSF
 
Русе
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
Клон Русе
Банкова сметка: BG64BUIN70071005196114
Банков код: BUINBGSF
 
Силистра
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД Клон Силистра
Банкова сметка: BG15BUIN70691065219110
Банков код: BUINBGSF
 
 
Семестриалната такса се заплаща не по-късно от 15 дни преди започване на семестъра съгласно обявявания в началото на всяка учебна година график за учебния процес за всички специалности и форми на обучение.
Детайлните семестриални графици се оповестяват на информационните табла на ВУАРР и Интернет страницата.