Магистър

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

“МАГИСТЪР”

ОТ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

за учебната 2023/2024 година

Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване

Неспециалисти – 2 год.
 
27.11.2023 г.
 
30.11.2023 г.

03.12.2023 г.
 
18.12.2023 г.
 
20.12.2023 г.

22.12.2023 г.
 
25.01.2024 г.
 
29.01.2024 г.

02.02.2024 г.
след „Проф. бакалавър“- 2 год.  
27.11.2023 г.
 
30.11.2023 г.

03.12.2023 г.
 
18.12.2023 г.
 
20.12.2023 г.

22.12.2023 г.
 
25.01.2024 г.
 
29.01.2024 г.

02.02.2024 г.
Специалисти – 1 год.  
27.11.2023 г.
 
30.11.2023 г.

03.12.2023 г.
 
18.12.2023 г.
 
20.12.2023 г.

22.12.2023 г.
 
25.01.2024 г.
 
29.01.2024 г.

02.02.2024 г.