Често задавани въпросиКъде мога да получа повече информация за специалностите, формите на обучение и сроковете за кандидатстване?
Всеки делничен ден (от понеделник до петък) от 8:30 до 16:30 часа на посочените адреси на структурите на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, телефоните за контакт, чрез запитване по e-mail или от уеб-страницата на висшето училище.
Към списъка с консултантски офиси
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив има скючени договори за административно и информационно обслужване на кандидат-студенти и студенти, за технологичното и техническото осигуряване на обучението в дистанционна форма с:

Колеж по бизнес администрация - София - www.college.bg
Колеж по икономика и мениджмънт - Благоевград - www.iom-edu.com

Мога ли да кандидатствам само с диплома за средно образование?
В балообразуването може да участва оценката от приемния изпит или оценката от матурата (държавния зрелостен изпит). Изборът се отбелязва от всеки кандидат-студент в заявлението за кандидатстване.
 
Какво представлява приемният изпит?
Конкурсният изпит за прием във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е тест по Агробизнес култура. В сайта е публикуван въпросник за подготовка, обхващащ материала по география за десети клас от средното образование. Посочената литература е препоръчителна за усвояване на минимума необходими познания в областта. Всеки е свободен да търси допълнителна и да разширява познанията си според интересите си.
 
Мога ли да кандидатствам с оценка от друго висше училище?
С оценка от друго висше училище може да се кандидатства след представяне на служебна бележка (удостоверение) за положен конкурсен изпит за прием в годината на кандидатстване и попълване на заявление по образец във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.
 
Къде мога да проверя резултатите от конкурсния изпит?
Резултатите се оповестяват съгласно обявения в справочника график на информационните табла на висшето училище и уеб-страницата. Проверката на резултати от класирането може да стане по релефон с обаждане до съответния учебен отдел.


Кога се внася таксата за семестъра?
Таксата за първия семестър е необходимо да бъде внесена, за да може да се запишете като студент.
Таксите за следващите семестри се внасят най-късно 30 дни преди започване на занятията съгласно обявявания в началото на всяка учебна година график на учебния процес.
 
Приет съм редовно обучение, но искам да съм задочно. Какво да направя?
В случаите, когато искате да промените формата на обучение, в която сте записан/а, се подава заявление по образец до Ректора на Висшето училище. За възможностите в конкретните случаи се получава информация от Учебен отдел.
 
Записах се, но искам да сменя специалността си. Възможно ли е да стане това и как?
Възможно е, но след уточняване на конкретния случай в Учебен отдел и подаване на заявление по образец до Ректора на Висшето училище.
 
Мога ли да участвам веднага след записването си в първи курс по програма „Еразъм”?
Не, трябва да сте преминал/а успешно първата година от обучението си във Висшето училище и да имате среден успех най-малко 4.00.
 
Как да кандидаствам за участие по програма „Еразъм”?
Ако отговаряте на условията, посочени в процедурата за кандидатстване, трябва да се обърнете към Еразъм координатора от Международен отдел на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, където ще Ви бъде предоставена информация за всички обмени, които е възможно да бъдат осъществени, т.е. с кои университети, в кои държави и т.н.
 
Мога ли да запиша втора специалност по време на следването си?
Разбира се, подробна информация за възможностите може да се получи от Учебен отдел.
 
Мога ли да придобия допълнителна квалификация по време на обучението си?
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира допълнително обучение и специализации в различни области на науката за повишаване на квалификацията, както и курсове за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
 
Как става записването на всеки следващ семестър?
Записването на всеки семестър става с плащане на семестриалната такса най-късно 30 дни преди неговото започване. Таксата се плаща по банков път. С документа, получен от банката, отивате в касата на висшето училище, за да се отбележи в студентската Ви книжка съответното плащане. След това в Учебен отдел се записва поредния семестър и се слага подпис и печат на ВУАРР в студентската книжка, за да имате право да присъствате на занятия и събирате подписи за заверка на семестъра.