Съобщения и покани


Покана за Дни на науката в СУБ - Пловдив 23-24.11.2023 г.

***

This is to announce a Call for papers for the "ESG PERSPECTIVE AND PRACTICES" on-line conference organised by Milton Friedman University in cooperation with Visegrad University Association on November 15, 2023.

The main objective of the event is to present and discuss the responses and practices that companies/organisations can apply to address market challenges while to operate sustainably and create long-term value.

It is intended for professors, lecturers, young researchers and PhD students to deliver presentations and provide deeper knowledge into the theoretical perspectives of sustainable development.
 
Registration deadline:  November 5
 
For further information please download the attachment and contact Prof. Dr. Henrietta Nagy (nagy.henrietta@uni-milton.hu).
 
Please, forward the information to your colleagues.
 
First call***
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще бъде домакин на традиционната Международна научно-практическа конференция „България на регионите’2023“. Събитието под мотото „Иновации за устойчиво регионално развитие“ ще се проведе на 26 и 27 октомври в хибриден формат.

Желаещите да се включат могат да изпращат заявки в следните тематични области:

- Регионално развитие, инвестиции и риск
- Заплахи и възможности на глобализацията
- Икономика, регионални стратегии и мениджмънт
- Бизнес модели, зелена икономика, устойчиво развитие и иновации
- Конкурентоспособност, предприемачество и потенциал за растеж
- Образование, заетост и социално включване
- Човешки капитал, социално и културно развитие
- Здраве, спорт, туризъм и медицина
- Информационни и комуникационни технологии

Покана
Заявка за участие***
Годишна научна конференция със студентска и докторантска научна сесия организира Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. За студентите на ВУАРР разработките се представят от ръководителите на основните звена и директорите на филиалите, преподавателите или лично от студентите. Приемат се разработки на студенти и докторанти и от други висши училища. Краен срок за регистрация и изпращане на изследователските проекти: 24 ноември 2023 г. на conference@uard.bg
 
Научно жури ще определи трите най-добри разработки, които ще бъдат наградени от президента на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова на конференцията на 1 декември.
 
В рамките на събитието ще се проведе и конкурс за млад учен/докторант. Срокът за подаване на разработки е 24 ноември.
 
Ще бъдат представени отчети на проекти от Плана за научноизследователска дейност на ВУАРР, на дейността на Института за регионални изследвания към ВУАРР, INVEST LL и международните проекти.

Регистрационна форма
Заявка за участие
Конкурс***
International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management: http://ibaness.org/

***
 
ГОДИШНИК НА ВУАРР
 
СПИСАНИЕ ЗА НАУКА „НОВО ЗНАНИЕ“

Изпращане на разработки на e-mail: science@uard.bg

http://science.uard.bg