Ново знание


От началото на 2014 г. Списание за наука "Ново знание" приема, рецензира, редактира и публикува  материали чрез платформа на OJS:
http://science.uard.bg