График на учебния процес


График на учебния процес за учебната 2023/2024 година - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"


ОКС "Бакалавър" - актуализация от 06.10.2023 г.

Първи курс, зимен семестър 2023/2024 г. - и за приетите летен семестър на 2022/2023 г.

Втори курс, зимен семестър 2023/2024 г.

Трети курс, зимен семестър 2023/2024 г.

Четвърти курс, зимен семестър 2023/2024 г.Последна актуализация от 19.10.2023 г.:

Занятията по Биотехнологии при доц. д-р Димитър Якимов ще се проведат, както следва:

- за трети курс Управление на агробизнеса на 22.11.2023 г. от 08.00-12.05 ч.

- за четвърти курс Аграрна икономика на 22.11.2023 г. от 08.00-12.05 ч.Нови дати ТУК

- Датите за упражненията при гл. ас. д-р Магдалена Бакърджиева по Електронна търговия можете да намерите ТУК


Забележки за ОКС "Бакалавър":

За лекции студентите не са разделени на групи.


За упражненията групите са формирани по специалности или факултетни номера - съгласно разписанията.

Информация за групите за упражнения
за първи курс:

I група - Бизнес и предприемачество, Икономика на туризма, Аграрна икономика, Управление на агробизнес

II група - Управление на човешките ресурси

III група - Финанси, Счетоводство

IV група - Стопанско управление от фак. номер 231420311001 до 231420311030 вкл.

V група - Стопанско управление от фак. номер от
231420311031 до 231420311060 вкл.ОКС "Магистър" - качени на 30.09.2023 г.


След ОКС "професионален бакалавър по..." прием 22-23 г.

Неикономисти прием 22-23 г.

Приети 22-23 г. - специалисти - качен на 18.10.2023 г.


Прием 23-24 г. след ОКС "професионален бакалавър по..." и неикономисти - актуализация от 06.10.2023 г.


Прием 23-24 г.  - специалисти

Стопанско управление, Стопанско управление със специализация "Национална сигурност",
Мениджмънт на човешките ресурси, Здравен мениджмънт, Мениджмънт на храните и храненето


Бизнес логистика

Икономика и управление на агробизнеса

Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)

Финанси и банково дело

Счетоводство и одит

Международен бизнес
***

Важно за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"!

Сем. такси се заплащат до 5 октомври 2023 г.

Обучението ще се провежда в нова интегрирана система.


https://isaoplus.vuarr.com/

Препоръчителен браузър: Microsoft Edge

Потребителски имена и пароли се изпращат на посочените от студентите имейли или се получават от учебните отдели.

Въпроси във връзка с технически проблеми: support@uard.bg
ас. д-р Делян Плачков 0882009544

***
Записаните за обучение в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в първи курс на 2023/2024 г. се обучават по актуализирани / нови учебни планове.
Студентите в горни курсове продължават обучението си по действащите учебни планове към момента на приемането им.