Здравен мениджмънт


Здравен мениджмънт

Специалността предлага придобиване на знания и умения за здравната политика, икономиката и финансирането на здравеопазването, правното регулиране, медико-статистически, маркетингови и управленски подходи в управлението на здравни организации и проекти в областта на здравеопазването, същността и съдържанието на организацията и управлението на системата на здравеопазването, прилагане на различни видове технологии на управлението.
Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по здравен мениджмънт”.Квалификационна характеристика Здравен мениджмънт - задочна форма

Учебен план Здравен мениджмънт - задочна форма - 3 семестъра

Учебен план Здравен мениджмънт - задочна форма - 5 модула


Учебен план Здравен мениджмънт - 2023 г.