Пробен достъп


Български информационен консорциум (БИК) осигурява пробен достъп на своите членове до бази на издателство Алекзандър Стрийт за срок от 2 месеца.
ВУАРР, като член на БИК, има предоставен достъп до до Academic Video Online - политематична „супер-колекция“ с академични видеа и следните специализирани бази данни:
- Business eBooks Online
- International Business Online
- Human Resource Management Online
- Business Education in Video
 
Повече информация за всички продукти може да намерите на:
http://alexanderstreet.com/products
 
За достъп и търсене във всички гореизброени продукти:
http://search.alexanderstreet.com
 
Пароли не се въвеждат, защото пробният достъп е на базата на IP адресите на университетските мрежи.

Кратък наръчник за ползване на продуктите
Брошура за продуктите

Плейлисти с подбрани заглавия по дисциплини / теми:
Business Education in Video
Business
Complete Business and Economics Package
Discipline Playlists 2015