Springer


ВУАРР има пълнотекстов достъп до колекцията със списания на Springer за 2015 г., с архив до 1997 г., там, където е наличен. За конкретни заглавия, архивът може да е за по-кратък период.

Достъпът до колекцията се осъществява посредством платформата SpringerLink - http://link.springer.com/