2015


18.12.2015 г.
Конкурс за “професор”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Социално управление
обявен в ДВ бр. 71/15.09.2015 г.
 
Кандидат: доц. д-р Вяра Красимирова Славянска
 
Председател на научното жури: проф. д-р инж. Димитър Кирилов Димитров
 
Рецензии
Рецензия от проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев
Рецензия от проф. д.ик.н. Атанас Дамянов Петров
Рецензия от проф.  д-р Евангелий Димитров Андронов 

Становища
Становище от проф. д-р инж. Димитър Кирилов Димитров
Становище от проф. д.с.н Пламен Йотов Братанов
Становище от доц. д-р Вихра Димитрова Димитрова
Становище от доц. д-р Цветан Софрониев Дилков
 
Резюмета на научните трудове на доц. д-р Вяра Красимирова Славянска

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 07.01.2016 г. от 14.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

09.11.2015 г.
Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Научна специалност: „Организация и управление на производството (малки и средни предприятия)“
обявен в ДВ бр.40/02.06.2015 г.
 
Кандидат: гл.ас. д-р Наталия Михова Стоянова
 
Председател на научното жури: проф. д.ик.н Петко Методиев Аврамов
 
Рецензии
Рецензия от доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова
Рецензия от проф. д.ик.н Петко Методиев Аврамов
 
Становища
Становище от проф. д-р инж. Юлиян Пенчев Младенов
Становище от проф. д.н инж. Красимир Иванов Ениманев
Становище от проф.  д-р Еленко Тихомиров Захариев
Становище от доц. д-р Светлана Костова Лесидренска
Становище от доц. д-р Миглена Петрова Темелкова
 
Резюмета на научните трудове на гл.ас. д-р Наталия Михова Стоянова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.11.2015 г. от 14.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.


28.10.2015 г.
Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Научна специалност: Социално управление
обявен в ДВ бр.40/02.06.2015 г.
 
Кандидат: гл.ас. д-р Ивайло Янков Алексиев
 
Председател на научното жури: проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
 
Рецензии
Рецензия от проф. д-р Цвета Йорданова Зафирова
Рецензия от проф. д.ик.н Асен Златков Ковачев
 
Становища
Становище от проф. д.ик.н Петко Методиев Аврамов
Становище от проф. д-р Милка Йорданова Бакърджиева
Становище от проф.  д-р Еленко Тихомиров Захариев
Становище от проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
Становище от доц. д-р Вяра Красимирова Славянска
 
Резюмета на научните трудове на гл.ас. д-р Ивайло Янков Алексиев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23.11.2015 г. от 11.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.


13.10.2015 г.
Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика
Научна специалност: "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)"
обявен в ДВ бр.40/02.06.2015 г.
 
Кандидат:  гл. ас. д-р Павлина Петкова Димитрова
 
Председател на научното жури: проф. д-р Мариана Георгиева Асенова-Великова
 
Рецензии
Рецензия от проф. д-р Михаил Дочев Михайлов
Рецензия от проф. д-р Евгений Николов Стоянов
 
Становища
Становище от проф. д-р Илия Крумов Личев
Становище от проф. д-р Мариана Георгиева Асенова-Великова
Становище от доц. д-р Станислава Панчева Георгиева
Становище от доц.  д-р Росица Недкова Иванова
Становище от доц. д-р Елена Георгиева Георгиева

 
Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Павлина Петкова Димитрова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.11.2015 г. от 14.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

07.10.2015 г.
Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Научна специалност: Екология и опазване на екосистемите
обявен в ДВ бр.40/02.06.2015 г.
 
Кандидат:  д-р Перо Благой Еленов
 
Председател на научното жури: проф. д-р Марияна Йорданова Иванова
 
Рецензии
Рецензия от проф. дсн Дияна Лилова Светлева
Рецензия от проф. дгн Георги Цветков Алексиев
 
Становища
Становище от проф. д-р Дочка Ценова Димова
Становище от проф. д-р Марияна Йорданова Иванова
Становище от проф.  д-р Велико Добрев Великов
Становище от доц. д-р Димитър Йорданов Якимов
Становище от доц. д-р Михаил Огнянов Кечев
 
Резюмета на научните трудове на д-р Перо Благой Еленов

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 21.10.2015 г. от 14.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

05.10.2015 г.
Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство" (Здравен мениджмънт)
обявен в ДВ бр.44/16.06.2015 г.
 
Кандидат:  д-р Борис Георгиев Тилов, д.м
 
Председател на научното жури: доц. д-р Вяра Красимирова Славянска
 
Рецензии
Рецензия от проф. д-р Любомир Атанасов Иванов, д.м.н
Рецензия от проф. д-р Георги Димитров Иванов, д.м.н
 
Становища
Становище от проф. Пламен Йотов Братанов
Становище от доц. д-р Любомир Кирилов Киров, д.м
Становище от доц.  д-р Вихра Димитрова Димитрова
Становище от доц. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева
Становище от доц. д-р Вяра Красимирова Славянска
 
Резюмета на научните трудове на д-р Борис Георгиев Тилов, д.м

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19.10.2015 г. от 13.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

17.08.2015 г.
Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.6. Право
Научна специалност: Природозащитно право (Екологично право)
обявен в ДВ бр.26/7.04.2015 г.
 
Кандидат: гл. ас. д-р Луция Палшова  
Председател на научното жури: проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
 
Рецензии
Рецензия от проф.  д-р Георги Петров Пенчев
Рецензия от проф. д-р  Анна Бандлерова
Становища
Становище от проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
Становище от проф. д-р Божанка Георгиева Неделчева
Становище от проф. д-р Васил Цанков Драганов
Становище от проф. д-р Павол Шварц
Становище от доц. д-р Вихра Димитрова Димитрова
 
 
Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Луция Палшова 
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.09.2015 г. от 11:00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

29.07.2015 г.
Конкурс за “професор”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство" (Здравен мениджмънт)
обявен в ДВ бр.28/17.04.2015 г.
 
Кандидат: доц. д-р Петър Христов Петров, д.м.н
 
Председател на научното жури: проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
 
Рецензии
Рецензия от проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
Рецензия от проф. д-р Миладин Александров Апостолов, д.м.н
Рецензия от доц. д-р Васил Писев Костов, д.м
 
Становища
Становище от проф. д-р Красимир Атанасов Мурджев, д.м
Становище от проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м
Становище от доц.  д-р Иван Нинов Николов, д.и
Становище от доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м
 
Резюмета на научните трудове на доц. д-р Петър Христов Петров, д.м.н

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 17.08.2015 г. от 11.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.