Вътрешни одити

 

Проведени вътрешни одити

Вид на одита

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Център за дистанционно обучение

27.06 и 28.06.2019
Доклад

25.06 и 26.06.2020
Доклад

28.06 и 29.06.2021
Доклад

28.06.2022
Доклад

03.07 и 04.07.2023
Доклад

Филиал Русе и
Филиал В. Търново

30.09 и 02.10.2019
Доклад

28.09 и 29.09.2020
Доклад

23.09 и 24.09.2021
Доклад

18.08 и 19.08.2022
Доклад

24.08 и 25.08.2023
Доклад

Общ за ВУАРР

05 и 06.12.2019
Доклад

01.12 и 02.12.2020
Доклад

13.12 и 14.12.2021
Доклад

23.01 и 24.01.2023
Доклад

11.09 и 12.09.2023
Доклад