Тютори


ОКС „БАКАЛАВЪР“

Бакалавърска програма Тютор на студенти
Професионално направление ИКОНОМИКА
Аграрна икономика  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Елена Николова
2 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Теодора Илиева
3 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Михаил Кечев
4 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Горяна Йонкова
Финанси  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Николина Марева
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Елена Стефанова
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
4 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Таня Тодорова
Счетоводство  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Николина Марева
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Елена Стефанова
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Антония Крумова
4 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Таня Тодорова
Икономика на туризма  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Иванка Шопова
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Стефка Тимарева
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Александър Давчев
4 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Красимир Левков
Професионално направление АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Стопанско управление  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. д-р Екатерина Арабска
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Пламен Димитров
3 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Петър Костов
4 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Вихра Димитрова
Управление на агробизнеса  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Елена Николова
2 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Теодора Илиева
3 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Михаил Кечев
4 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Горяна Йонкова
Управление на човешките ресурси  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. д-р Екатерина Арабска
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Пламен Димитрова
3 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Петър Костов
4 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Вихра Димитрова
Управление на информационните системи  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Нина Игнатова
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Радка Тошева
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
4 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Иван Арменски
 
ОКС „МАГИСТЪР“


Магистърска програма Тютор на студенти
Професионално направление ИКОНОМИКА
Икономика и управление на агробизнеса  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс задочна форма на обучение доц. д-р Горяна Йонкова
Икономика и управление на регионите със специализация Туризъм  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс задочна форма на обучение доц. д-р Пламен Лаков
3 курс, задочна форма на обучение доц. д-р Пламен Лаков
Икономика и управление на регионите със специализация Маркетинг в публичния сектор  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс задочна форма на обучение ас. Александър Давчев
3 курс, задочна форма на обучение ас. Александър Давчев
Финанси и банково дело  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Таня Тодорова
Счетоводство и одит  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс задочна форма на обучение проф. д.н. Евгений Стоянов
Международен бизнес  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
Професионално направление АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Стопанско управление  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Вихра Димитрова
Управление на общините със специализация Регионално планиране и развитие  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
3 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
Управление на проекти  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс задочна форма на обучение ас. д-р Екатерина Арабска
Управление на селските райони  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. д-р Екатерина Арабска
Артмениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
Административно-информационен мениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
Управление на комуникационните системи  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
Мениджмънт на човешките ресурси  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Вихра Димитрова
Стопанско управление със специализация "Управление на агробизнеса"  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Михаил Кечев
3 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Михаил Кечев
Здравен мениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
2 курс задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова