Достъп до бази данни - БИК


Български информационен консорциум , чийто асоцииран член е и библиотеката на ВУАРР – Пловдив и филиалите във Велико Търново и Русе, осигурява пробен достъп до следните бази данни:

1. Сиела Норми 5.1 НЕТ от СИЕЛА АД
Сиела Норми 5.1 НЕТ съдържа актовете на българското законодателство с пълните текстове, както следва:
- Кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др. – действащи и отменени, стари редакции на нормативите и членовете.
- Законопроекти и стенограми на Народното събрание.
- Актове на Президента, Народното събрание, Министерски съвет, министерствата, кореспонденция на Министерство на финансите, КЗК, актове на други ведомства.
- Практика на Конституционния съд.
- Съдебна практика с анотирани решения на съдилищата, на АС при БТПП. Решения на Европейския съд по правата на човека.
- Практика на Апелативните съдилища.
- Диспозитиви на съдебните решения.
- Държавен Вестник – пълен официален и неофициален раздел.
- Статии по правни проблеми.
- Библиография на издаваната правна литература.
- Речник на легалните дефиниции.
- Английско-български юридически речник.
За получаване на потребителско име и парола за достъп, моля изпратете имейл на: uard.library@gmail.com
Мин. технически изисквания за Нет версията : Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 3.5, Opera, Safari 4.0.5, Google Chrome 4.1

2. Euromonitor International
Euromonitor International е световна компания за проучване на пазара, предоставяща информация, необходима за стратегическо разузнаване за промишлеността, икономиките, компаниите и потребителите. Публикуваните изследвания са широко използвани и сред академичната общност, между които са студентите, преподавателите и библиотекарите от водещи колежи, университети, бизнес училища и академични изследователски центрове по целия свят. Ценно за образователния процес е, че студентите се обучават да използват този вид данни, което е от значение за тяхната професионална реализация във водещи компании. Изследователите от своя страна, следят икономическото положение и перспективите за бъдещето и демографските промени. Лекторите използват съпоставими статистически данни и доклади в подготовката на задачи за студентите. Персоналът на библиотеката използва тези изследвания, за да отговори на широк спектър от запитвания.
Достъп през: http://www.portal.euromonitor.com/portal/account/login

3. Alexander Street Press
Български информационен консорциум организира временен достъп до седем колекции с аудио-визуални материали от „Alexander Street Press“ за 33 библиотеки в страната.
Колекциите предоставени от издателя са:
Academic Video Online: Premium - http://search.alexanderstreet.com/avon
Border and Migration Studies Online - http://search.alexanderstreet.com/bord
Diagnosing Mental Disorders: DSM-5 TM and ICD-10 - http://search.alexanderstreet.com/dsm5
Docuseek2 International Collection - http://search.alexanderstreet.com/dsin
Engineering Case Studies Online - http://search.alexanderstreet.com/engv
Environmental Studies In Video - http://search.alexanderstreet.com/envv
Medical Imaging in Video - http://search.alexanderstreet.com/dimg
Nursing Assessment in Video - http://search.alexanderstreet.com/nass
Nursing Assistant Education in Video - http://search.alexanderstreet.com/naev
Nursing Education Courses Online - http://search.alexanderstreet.com/mc12
Occupational Therapy: Physical Modalities - http://search.alexanderstreet.com/otpm
Psychological Experiments Online - http://search.alexanderstreet.com/pexp
Rehabilitation Therapy in Video - http://search.alexanderstreet.com/rtiv
Sports Medicine and Exercise Science in Video: Volumes I and II - http://search.alexanderstreet.com/spex
The Complete Business and Economics Package - http://search.alexanderstreet.com/business-economics
Twentieth Century Religious Thought: Volume I, Christianity - http://solomon.tcr1.alexanderstreet.com
Twentieth Century Religious Thought: Volume II, Islam - http://solomon.tcr2.alexanderstreet.com
Twentieth Century Religious Thought: Volume III, Judaism - http://solomon.tcr3.alexanderstreet.com/
 
4. Emerald
Български информационен консорциум организира временен достъп до електронни списания на „Emerald“ за 30 библиотеки в страната.
„eJournals Premier“ е най-изчерпателната колекция, предлагана от издателя. Тя е проектирана като мултидисциплинарна и съчетава основната база данни, посветена на управлението, с редица отделни специализирани колекции, осигурявайки изключителна пълнота.
Emerald е глобален издател, предоставящ най-високо качество. С почти 50-годишен опит Emerald управлява портфолио от над 300 списания, много от които са индексирани от Thomson Reuters (ISI). Цели 72% от индексирани заглавия отбелязват увеличение на техните наукометрични показатели за въздействие за 2014 г. (източник: Thomson Reuters Journal Citation Reports 2015). Освен това 85% от списанията са индексирани и от Scopus. Базата данни се обновява непрекъснато. Тя осигурява достъп до съвременно, висококачествено съдържание за потребителите, изследователите и практикуващите, като съчетава научния авторитет с практическо значение.
Повече информация: http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/index.htm