Обяви

Лятно училище в Германия

Стипендиите на ДААД подпомагат бъдещото професионално развитие на студентите, младите учени и преподаватели. ДААД / Германска служба за академичен обмен/. Степендиите на ДААД са насочени към студенти – летни езикови курсове и магистърски стипендии за всички специалности, включително архитектура и изкуства; както и за преподаватеил, докторанти и млади учени – изследователски стипендии. Селекциятата на кандидатите се извършва от комисия, чиито членове са представители на университетите в Германия, български университетски преподаватели, подбрани от МФ „ Св. Св. Кирил и Методий“, представители на Посолоството на Република Германия и лекторите на ДААД.

Езикови курсове и стипендииВтори българо-македонски младежки семинар на тема
„SHAPING OUR COMMON FUTURE“


Институт за икономическа политика (София) и Институт за социални изследвания (Скопие) с
подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ България организират Втори българо-македонски
младежки семинар на тема „SHAPING OUR COMMON FUTURE“.

 
повече за семинара ТУК

 

Студентска научна сесия

  За поредна година  Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” организира студентско-курсантса международна научна сесия. Студентски съвет Ви кани да присъствате на събитие, на което ще се обменят знания и интересни факти.
  Научната сесия ще се проведе в периода 27 – 29-ти април 2018 г.
  Крайният срок за записване за участие е 08.04.18 г.
 
  Допълнителна информация относно сесията и дати за регистриране на докладите може да намерите на:  
www.naval-acad.bg   и   studentcouncil.naval-acad.bg.


International Summer School

Kursk State Agricultural Academy and Belgorod State Agricultural University are glad to invite you to participate in the summer school programme "AGRISUMMER IN BLACK SOIL REGIONS OF RUSSIA" jointly organized by two educational institutions of higher professional training in Kursk and Belgorod regions. In 2018 the school will be held on July, 30 - August, 12. Students will have a wonderful opportunity  not just to study different aspects of agricultural science, such as horticulture, dairy production, agricultural production processing etc., but also to visit agricultural enterprises in order to see with their own eyes how Russian agribusiness is organized as well as to compare the tendencies of agricultural production in different regions of Russia. The programme includes presentations and seminars, as well as practical classes and field experience. The working language of the school is English, German interpretation will be provided when necessary. The programme will last 14 days and the students will receive 4 credits for 44 academic hours of lectures/presentations combined with professional excursions to agricultural and food production enterprises.

Deadline for application forms is before June1, 2018.You can also download the preliminary program of the Summer School.
More about International summer school you can find here.
Международни стипендии


Стипендиантска програма в република Словакия

Национална стипендиантска програма на Словашката република, одобрена от словашкото правителство през 2015г. и финансирана от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република, която е определена и за подкрепа на мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висшите училища и изследователски институти, е отворена за подаване на молби за академичната 2018/2019 година.

Подробна информация за програмата на словашки, английски, руски, френски и испански език, както и необходимите докоменти за кандидатстване, могат да бъдат намерени на: www.scholarships.sk


Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи по елекронен път на следният адрес:www.scholarships.sk

Крайният срок за подаване на заявките е 30 април 2018 г. (16.00ч. СЕТ).Стипендиантска програма в република Азербайджан

Хазарският университет в град Баку, република Азербайджан, е обявил Международната си стипендиянтска програма за 2018-2019 г. Това е първият частен университет в Южен Кавказ, и има ясен ангажимент дългосрочно да оценява, разработва и подобрява академичните дейности и да подобрява теоретичните и приложните изследвания. визията на университета е да стане висше училище от световна класа, което има признание за високи постижения в областта на образованието и изследванията, както и широкообхватно партньорство със заинтересувани участници на национално и международно ниво.
Хазарският университет се нарежда сред 700-те топ университета в света според световната класация на университетите QS.
Университетът има следните  департаменти:
- По инженерни и проложни науки
- По икономика и мениджмънт
- По хуманитарни и социални науки
- По образование

Крайният срок за кандидатсване е 15 април 2018 г.
Подробна информация може да бъде намерена на интернет страницата на университета - www.khazar.orgУниверситетът ADA в Азербайджан е започнал прием за 2018-2019 г. - 700 места по всички свои програми.
Университетът предлага бакалавърски програми по международни науки (BAIS), бизнес администрация (BBA), обществени връзки (BPA), икономика (BSE), Информационни технологии и научно инженерство(BITSE), както и магистърски програми по дипломация и международни отношения (MADIA), публична администрация (MPA), бизнес администрация (MBA), образователен мениджмънт (MAEM), и др.
От 2009 г. Университетът ADA предлага на студенти от целия свят международна стипендия на името на Алимардан Топчубашов.

Крайният срок за стипендията е 5 април 2018 г.
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на университета - www.ada.edu.az