ProQuest


Български информационен консорциум организира временен достъп за 32 институции в страната до три колекции на ProQuest.

ABI/INFORM Collection – съдържа около 8 хиляди пълнотекстови списания, дисертации, доклади и данни в областта на икономиката и бизнеса, разпределени в:

ABI/INFORM Dateline - трудно достъпни регионални пълнотекстови бизнес издания с информация и анализи за местни компании и пазари.

ABI/INFORM Global - пълнотекстови и анотирани документи с бизнес и финансови данни, тенденции, мениджърски техники, практики и теория, корпоративни стратегии и други

ABI/INFORM Trade and Industry - информация за компании, продукти, водещи фигури в бизнеса и тенденции.

Arts & Humanities Database – осигурява достъп до 570 списания по антропология, архитектура, изкуство, етнически изследвания, история, културология, лингвистика, литературознание, музика, социология, театър, фотография, философия и други, 510 от тях са с пълен текст.

Social Science Premium Collection – предлага достъп до пълнотекстови и анотирани списания, вестници, дисертации, издания от конференции и доклади в областта на антропологията, библиотечно-информационните науки, криминологията, образованието, лингвистиката, политическите и социални науки, психология, международни отношения и други.

Документите са на различни езици – английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски и други.

УС на БИК