Лаборатория Психологическа оценка

 

1. Психологична оценка на професионалния стрес и бърн аут при:

a. Организации с рисков стресов профил на дейностите, които могат да доведат до намалена производителност и ефективност на служителите при поява и развитие на професионален стрес и бърн аут;

 

2. Психологична оценка на психосоциален климат и групово взаимодействие:

a. Като водещ и предпоставящ фактор за възникване и развитие на професионален стрес и екипна дисфункция.

 

3. Психологична оценка на индивидуални особености при подбор на кадри и тяхното трудово развитие:

a. Оценка на темперамент и характер;

b. Оценка на когнитивни способности – внимание, памет, интелект;

c. Оценка на стресови индекс – предпоставка за развитие на професионален стрес и бърна аут;

d. Оценка на психологична устойчивост и адаптивност при рискови трудови ситуации.

e. Оценка на психичното здраве – поява и развитие на тревожност и депресия.

 

4. Провеждане на психологически кризисни интервенции (групови или индивидуални) при:

a. Трудови злополуки;

b. Дезадаптивно поведение при промяна или стартиране на работна позиция;

c. Системен стрес на работното място.

 

5. Провеждане на психологически тренинги за развитие на екипно изграждане и развитие

 

Ръководител: доц. д-р Борис Тилов