Edward Elgar Publishing


Достъп до колекции с електронни книги от Edward Elgar Publishing
 
Български информационен консорциум организира временен достъп до 904 електронни книги на английски език от издателство Edward Elgar Publishing за 25 институции в страната.
 
Монографиите и справочните издания са разпределени в следните тематични области: бизнес и мениджмънт, география, изследователски методи, икономика и финанси, иновации и технологии, образование и методи на обучение, околна среда, политически науки и публична политика, право – практика и обучение, социална политика и социология, урбанизация и регионални изследвания. В колекцията има 11 заглавия с открит достъп, които могат да се използват пълнотекстово и след изтичане на временния достъп.
 
Всички заглавия се достъпват чрез платформа Elgaronline (www.elgaronline.com). Пълният списък заглавия може да се види, като се избере функцията „Browse“ и от помощното меню в дясно се избере опцията „Refine by access“, след което се маркира „All accessible content“. Същите възможности се използват и при прецизиране на списъка с резултати от проведено търсене.
 
Пълният текст е наличен в .pdf формат и може да се изтегля и разпечатва.
 
УС на БИК