Професионален колеж


Нова възможност за придобиване на най-високата степен на професионалната квалификация (четвърта степен) от Колежа по здравеопазване и спорт по следните професии:

 
Професия “Треньор по вид спорт”

Колежаните избират между следните видове спорт:

 
ТРЕНЬОР ПО ФУТБОЛ
 
ТРЕНЬОР ПО БАСКЕТБОЛ
 
ТРЕНЬОР ПО ВОЛЕЙБОЛ

Обучението включва 3 семестъра и държавен изпит по теория и практика на професията.
Такса за един семестър – 950 лв.
Използват се електронни и дистанционни форми на предоставяне на учебните материали, постоянна връзка с учебните отдели и информация за колежанското положение.
Лицето, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията "Треньор", може да заема следните длъжности от Националния квалификатор на професиите:
- Спортен треньор;
- Инструктор и сродни на тях;
- Помощник-треньор;
- Ръководител на програми за отдих и спорт;
- Личен треньор;
- както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Треньорът по вид спорт осъществява своята дейност в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите му нормативни актове.  Правоспособност по професията се придобива съгласно Наредба No2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от2017 г.).


Професия “Инструктор по фитнес”
 
Обучението за професия “Фитнес инструктор” включва 3 семестъра и държавен изпит по теория и практика на професията.
Такса за един семестър – 950 лв.
Използват се електронни и дистанционни форми на предоставяне на учебните материали, постоянна връзка с учебните отдели и информация за колежанското положение.
Лицето, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по фитнес", може да постъпва на работа на длъжността “Фитнес инструктор", както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
 

Професия “Парамедик”
 
Обучението включва 3 семестъра и държавен изпит по теория и практика на професията.
Цена за един семестър - 950 лв.
Използват се електронни и дистанционни форми на предоставяне на учебните материали, постоянна връзка с учебните отдели и информация за колежанското положение.             
Лицата, получили четвърта степен на квалификация по професията „Парамедик“, могат да заемат длъжността 3258-3001 „Парамедик“ от единична група „Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ“, както и на други длъжности, допълнени при актуализирането на НКПД.
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Парамедик“ могат да работят в центровете за спешна медицинска помощ, в структури на лечебни заведения с основна дейност оказване на спешна помощ, в служби за спешно реагиране – като част от спасителни екипи, както и в структури за оказване на първа помощ.
 
 

За информация и подаване на заявления:

Пловдив, бул.“Дунав” №78
Координатор: Евгения Величкова
E-mail: college@uard.bg
GSM 0882 009582
 
Велико Търново
Координатор: Кирил Борисов
E-mail: kborisov.85@gmail.com
GSM:0886 720073
 
Благоевград, бул. “Васил Левски“ №63
E-mail: vuarrbl@abv.bg
GSM: 0888 220534; 0888 232356; 073 880742

Русе, бул. „Цар Освободител” 185
ВУАРР-Филиал Русе
E-mail: agri_college_ruse@abv.bg
GSM: 082 823931; 082 826936