Доктор хонорис кауза


Почетно звание „Доктор хонорис кауза” се присъжда за приноси към развитието на висшето училище, както и за национални и международни приноси в науката, образованието и бизнеса.


От 2002 г. досега Почетното звание "Доктор хонорис кауза" е присъдено на:

проф. Димитър Брайков
проф. Георги Сенгалевич
проф. Жаоме Бек /Държавен университет – Барселона, Испания/
проф. Пол Куантек /Университет Съливан/
проф. Мария Попова
проф. Аркадий Кръстев
проф. д-р инж. Димитър Димитров
проф. д.с.н. Кольо Василев
доц. д-р Георги Москов
проф. д-р Васко Василев
доц. д-р Гено Пепелянков
акад. Антон Дончев
проф. д-р инж. Славик Табаков