Почетни отличия


Почетен знак на висшето училище се присъжда се за национални приноси към науката, образованието и бизнеса.