Почетни отличияПочетен плакет се присъжда се за регионални приноси към науката, образованието и бизнеса.