Магистър

 
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“

Специалността предлага придобиване на знания и умения за работа в туристическата индустрия на регионите в съответствие с изискванията на туристическата практика; за ефективно управление на икономическата дейност на предприятия в областта на туризма; на туристическите ресурси; регионалната икономика; регионалния анализ; стратегическо планиране на местно, областно и централно ниво; решаване на проблемите за устойчиво развитие на регионите.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “Магистър по икономика и управление на регионите”.
 
Квалификационна характеристика - Икономика и управление на регионите“ със специализация „Туризъм“

Учебен план Икономика и управление на регионите“ със специализация „Туризъм“- задочна форма - 3 семестъра

Учебен план Икономика и управление на регионите“ със специализация „Туризъм“ - задочна форма - 5 семестъра - неикономисти

Учебен план Икономика и управление на регионите“ със специализация „Туризъм“- задочна форма - след ОКС


Учебен план Икономика и управление на регионите“ със специализация „Туризъм“- 2023 г.