Обучение на обучители по проект ИНВЕСТ стартира във Финландия


Представители на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) участват в тридневно обучение на обучители в периода 7 – 9 юни 2022 г. в Йоенсу, Финландия.

Домакин на събитието е Университетът по приложни науки Карелия, част от алианс ИНВЕСТ.

Участниците са разделени в две групи – работещи по новите бакалавърски и магистърски програми на ИНВЕСТ, вкл. във връзка с работата на „живите лаборатории“ в България, Словакия, Гърция, Финландия и Нидерландия, и ангажирани в административното обслужване в партниращите университети.

Предвидена е специална сесия за обучение за работа с Виртуалния кампус на Европейски университет ИНВЕСТ.

В първия ден председателят на Студентския съвет на ВУАРР Делян Плачков представи ВУАРР като иновативно висше училище, осигуряващо достъп до обучение в регионите, изпълняваните проекти и добрите практики с принос за устойчиво развитие. Той подчерта, че връзката с бизнеса и осигуряването на практическо обучение е много важно, както и ангажирането на заинтересованите страни. Презентацията завърши с мотото на ВУАРР: „Чух и забравих. Видях и запомних. Направих и разбрах“.