График на учебния процес


График на учебния процес за учебната 2023/2024 година - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"


Разписанията на учебните занятия за летен семестър на 2023/2024 г. са качени в ИСАО+

https://isaoplus.vuarr.com/

Препоръчителен браузър: Microsoft Edge

Потребителски имена и пароли се изпращат на посочените от студентите имейли или се получават от учебните отдели.

Въпроси във връзка с технически проблеми: support@uard.bg
ас. д-р Делян Плачков 0882009544

***
Записаните за обучение в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в първи курс на 2023/2024 г. се обучават по актуализирани / нови учебни планове.
Студентите в горни курсове продължават обучението си по действащите учебни планове към момента на приемането им.