Контакти

Ректорат
032/ 960 360
uard@uard.bg
 
Учебен отдел ОКС "Бакалавър"
032/ 960 315
umo@uard.bg

Учебен отдел ОКС "Магистър"
Хайда Христева
032/ 961 154
hayda_hr@uard.bg

Курсове за професионална квалификация и специализации
qualification@uard.bg

Международен отдел
Миглена Казашка
032/ 966 811
erasmus@uard.bg

ИСАО+
Делян Плачков
0882 009544
support@uard.bg
 
Департамент по икономика и управление
доц. д-р Бисер Кръстев
bkrastev@uard.bg
 
Департамент за езиково обучение, специализации и квалификации (ДЕСК)
проф. д-р Златка Григорова
zgrigorova@uard.bg

Институт за регионални изследвания
доц. д-р Димитър Якимов
dyakimov@uard.bg

Център за кариерно развитие
доц. д-р Деян Хаджийски
ас. д-т Васко Василев

career@uard.bg
 
Медиен комплекс
website@uard.bg

ВУАРР филиал Велико Търново
062/ 603 938
062/ 603 936
vuarr_vt@vuarr.com

Център за дистанционно обучение на ВУАРР
062/ 603 943
062/ 603 937
do@vuarr-dist.com

 
ВУАРР филиал Русе
082/ 823 931
uard_rs@uard.bg