добре дошли

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

проф. д-р инж. Димитър Димитров
(1952-2020)
Основател на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Свидетелство за валидиране на професионална квалификация
Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия


За контакти: Андреан Лазаров


тел. 0887924680, E-mail: alazarov@uard.bg


Каталог на специалностите

Специализиран сайт за кандидат-студенти


Европейски университет ИНВЕСТ

Бакалавърски  специализации и магистърски програми за 2022/2023 г.
 
Допълнителна професионална квалификация и специализиращи обучения

- Обучение за придобиване на ПК "учител", квалификационни курсове и ПКС
- Специализации за бакалaври и магистри
- Езиково обучение

- Краткосрочни (30 ч.) и дългосрочни (150 ч.) курсове за земеделски производители
- Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

 
За информация и записване:  qualification@uard.bg

 
ВУАРР: Електронен университет