Съобщения


Докторантите могат да подават заявления за участие в курсове и изпити в сектор "Докторанти" и на електронна поща: n.mareva@uard.bg.
Образец на заявление

График на обучението през учебната 2021/2022.

Уважаеми докторанти,
На основание на заповед на Ректора на ВУАРР 350 от 02.11.2021 г. ще се проведат докторантски изпити, както следва:
На 30.11.2021 г. от 10 ч. в ауд. 2 на ВУАРР ще се проведе докторански изпит по "Обща икономическа теория".
На 03.12.2021 г. от 10 ч. в ауд. 2 на ВУАРР ще се проведе докторански изпит по "Общи и статистически методи на научните изследвания".
Тези от Вас, които желаят да се явят, моля да подадат заявление до 26.11.2021 г.