Ректорът на ВУАРР представи целите на проект „ИНВЕСТ“ на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика


Ректорът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проф. д-р Марияна Иванова представи стратегическите цели и задачи на международния проект за Европейски университетски алианс „ИНВЕСТ“ на десетия Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика, който се провеждат в панаирното градче в Пловдив.

В събитието се включват над 100 предприятия, кооперации и неправителствени организации от България и чужбина и повече от 50 компании от конвенционалния бизнес. Юбилейното издание бе открито от вицепрезидента Илияна Йотова, еврокомисаря за работните места и социалните права Никола Шмит, социалния министър Георги Гьоков, земеделския министър Иван Иванов и Христо Проданов – министър на туризма.

По данни на ЕС, представени на Научно-практическа конференция „Съвременни бизнес модели за социална подкрепа“, над 13,6 млн. европейци работят в социалната икономика. 90 на сто от социалните предприятия декларират, че в условията на криза въвеждат поне една пазарна новост към момента на основаването си.

Ректорът на ВУАРР се включи в дискусионния панел „Наука и образование за социална икономика и предприемачество“ с презентация за „ИНВЕСТ“, представяйки партньорските университети в консорциума – от Университета на Тесалия, Гърция, Университета по приложни науки Карелия, Финландия, Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия, Словашкия аграрен университет в Нитра. Проф. Иванова постави акцент върху иновациите и Международното лятно училище в Пловдив, когато студентите работиха по индивидуални задания, свързани с четири теми: Качество в образованието и обучението, Социални услуги и социално включване, Социални иновации и устойчиво регионално развитие, Социално предприемачество, след което представиха свои бизнес модели на социално предприятие.