ВУАРР Рейтинг
ВУАРР с най-добри показатели за учебния процес в Рейтинговата система


Президента на ВУАРР проф. д-р инж. Димитър Димитров представя актуални данни от Рейтинговата система на висшите училища
 
Виж целия материал
 
В комплексното класиране сред 51 висши училища ВУАРР заема 15-то място в направление „Администрация и управление”. Веднага обаче, следва коректно да се подчертае, че по критериите, които са водещи в академичната визия, ВУАРР изпреварва класираните на първо, второ и трето място висши училища.
Данните в материала са поместени в табличен вид и показват, че Висше училище по агробизнес и развитие на регионите има водещи резултати за страната по най-важните критерии, които осигуряват успеваемостта на обучаемите.
Изхождайки от всичко изложено може да се направи изводът, че кандидат-студентите правилно се насочват към ВУАРР, за да придобият своето качествено висше образование, за да си осигурят работно място в своя регион и техният брой всяка година нараства.

Рейтингът на университетите показва, че дипломата от ВУАРР подобрява шансовете за реализация на пазара на труда. Безработицата сред завършилите Икономика и Администрация и управление във висшето училище през последните 5 години е близо 2 пъти по-ниска от средната за страната. По този показател ВУАРР се нарежда на трето място сред шестте пловдивски ВУ, които предлагат обучение по Икономика. В това направление сравнение с предходната година подобрение бележат всички ключови индикатори за реализация на завършилите на пазара на труда. Средният осигурителен доход на завършилите икономика и администрация и управление във ВУАРР бележи нарастване с над 10% за последната година.

Данните показват нарастване и на средния успех от дипломата за средно образование сред кандидат-студентите във ВУАРР. По степен на удовлетвореност на студентите висшето училище е сред лидерите в България. 92% от студентите по Икономика във ВУАРР заявяват, че ако имат възможност , биха повторили избора си.

ВУАРР е сред петте висши училища в страната, подготвящи най-много студенти по икономика и администрация и управление.