Студентски заеми за магистратура


Официално стартира възможността за отпускане на ЕРАЗЪМ+ студентски заеми за обучение в магистърска програма
(Erasmus+ master degree loans)

 
          На 11 Юни Европейският Инвестиционен Фонд и испанската Микробанк (MicroBank) подписаха първото споразумение за отпускане на Еразъм+ студентски заеми за обучение в магистърска програма. Първите заеми за студенти, които ще следват магистратура в чужбина ще се отпускат от MicroBank.

         С подкрепа от програма „Еразъм+“, възлизаща до 6 милиона евро,  MicroBank се обвързва с предоставяне на студентски заеми за магистърски програми на обща стойност от 30 милиона евро. Програмата за заеми за магистратури ще получи над 500 милиона евро от бюджета на „Еразъм+“ , като цели да достигне до 200.000 студенти, желаещи да придобият магистърска степен в чужбина.

         Това първо споразумение ще предостави финансова подкрепа за студенти от Испания, които следват магистратура в една от 33-те “Еразъм+“ Програмни Страни и за студенти от програмните страни, които искат да следват магистратура в Испания. Този пръв 3-годишен договор ще окаже подкрепа на близо 2.000 студенти. Програмата предоставя до €12,000 за едногодишен магистърски курс на обучение и до €18,000 за двугодишен курс на обучение.

      Заемите за магистратури се преглагат с улеснени условия – не се изисква обезпечение от студента или неговите родители и предлагат благоприятен лихвен процент и опция за отложено начало на плащанията по кредита. Повече информация относно схемата за отпускане на кредитите може да се намери на следните линкове:

Новината в сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси

Страница на ЕК
 
Линк към страницата на Microbank с информация за магистърските кредити по програма „Еразъм+“
 
Линк към информационно видео от интернет страницата на Microbank