Талант


Академично издателство "Талант" на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Присъден издателски идентификатор (код) в системата на ISBN: 978-619-203


За контакти: talant@uard.bg


Информация и издания:

ВУАРР: Електронен университет

Виртуална библиотека на ВУАРР

Електронно и дистанционно обучение

Списание за наука "Ново знание"

Конференции


За допълнителна информация:

Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

Национален регистър на издаваните книги в България

Global Register of Publishers

Directory of Open Access Scholarly Resources ROAD

Virtual Library of Bulgaria (COBISS/OPAC)