Академичен съвет


Академичният съвет на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е орган за ръководство на учебната и научната дейност на ВУАРР.

СПИСЪК
на членовете на Академичния съвет на ВУАРР
 
доц. д-р Светла Димитрова – президент
доц. д-р Екатерина Арабска – ректор, председател
проф. д-р Марияна Иванова – съветник на ректора
проф. д-р Мариана Асенова
проф. д-р Златка Григорова
проф. д-р Пламен Лаков
проф. д-р Красимир Левков
проф. д.н. инж. Георги Георгиев
проф. д-р Събин Събев
проф. д.н. Божидар Хаджиев
доц. д-р Георги Георгиев
доц. д-р Бисер Кръстев
доц. д-р Наталия Стоянова
доц. д-р Александър Давчев
доц. д-р Димитър Якимов
ас. д-т Васко Василев
ас. Иванка Георгиева
ас. Михаела Костадинова
преп. д-т Весела Ангелова
преп. Владислава Георгиева
преп. Хайда Христева
 
Студенти:
Йозлем Кюлджева
Гергана Янкова
Петър Божков
Димитринка Григорова
Заседания на Академичния съвет на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите