Център за дистанционно обучение


Директор: ас. д-р Делян Костадинов Плачков

Центърът за дистанционно обучение предлага авангардна виртуална система за обучение на студенти. Тя съчетава в себе си предимствата на традиционното дистанционно обучение, европейската практика, модерните технологии и непрекъснато развиващата се Интернет-среда.

Специфичните особености на Интернет-системата за дистанционно обучение на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите:
 

  • на студентите се осигурява работа във високотехнологична среда в удобно време и място, при което обучението се превръща в активен процес. Под въздействието на непрекъснатата обратна връзка в реално време те се научават да идентифицират проблеми, да намират решения, да комуникират свободно, насърчават се творческите способности; придобиват се лидерски качества и умения;
  • дистанционното обучение се основава на Интернет-базирана система, която позволява достъп до нея от всяка точка на света; осигурени са също алтернативи чрез лекционни материали на хартиен и електронен носител, които дават възможност за избор на начина на подготовка;
  • в учебния процес се използват съвременни методи, които включват интерактивно обучение, анимирани представяния и др.;
  • материалите в системата се обновяват периодично и са в синхрон с най-новите европейските тенденции;
  • осигурена е възможност за лична консултация, контакт в реално време чрез форум или електронна поща с преподаватели и студенти;
  • изпитите се провеждат чрез използване на компютър по предварително зададени критерии от преподавателя по съответната дисциплина - това прави оценката абсолютно обективна и прецизна;
  • спестяват се значителни средства, време и енергия, свързани с пътуване, настаняване и т.н.;
  • дистанционното обучение е особено подходяща форма за обучение на лица с ограничена мобилност;
  • студентите, които пребивават продължително време извън страната, имат възможността да не прекъсват обучението си.