Център за развитие на кариерата


Към страницата на Центъра за развитие на кариерата

Завършвам висшето си образование! А после накъде?
 

Как да намеря стаж и/или работа по специалността?
Към кого да се обърна?
Как да кандидатствам за определена работна позиция?
Как да подготвя документите си за работа?
 
 
Ако си студент във ВУАРР или скоро завършил млад специалист и си задаваш тези въпроси и не знаеш отговора им, посети Кариерния център.
Регистрирай се и се присъедини към една организация, която спомага за развитието на твоите способности, цели и професионални интереси!
 
Кариерният център е неизменна част от съвременното образование и един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между академичните среди, студентите и бизнеса.
 
Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовката на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране с работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студентите за стажантски позиции и работни места.
 
Лице за контакт:
career@uard.bg
032 960 360
Форма за регистрация


Анкета С доброволното си участие в тази анкета, Вие съдействате за подобряване качеството на обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.Благодарим Ви!