Административно обслужване


Учебен отдел ОКС "Бакалавър"

Елена Стефанова

032/ 960 315

umo@uard.bg

Деница Моллова

032/ 960 315


Учебен отдел ОКС "Магистър"

Хайда Христева

032/ 961 154

032/ 960 431

hayda_hr@uard.bg
 

Международен отдел

Миглена Казашка

032/ 966 811

erasmus@uard.bg
 

 
Връзки с обществеността

website@uard.bg
 

Информационен център

support@uard.bg