Университетска библиотека


Електронен каталог

Справки:
гр. Пловдив

  • бул. Дунав 78, ет. 1 каб. №8
  • чрез запитване на e-mail: uard.library@gmail.com
 

 
Заемане на литература

гр. Пловдив

бул. Дунав 78
 

Читални

гр. Пловдив


бул. Дунав 78, ет. 2 зала №4
 

Справки в Интернет

гр. Пловдив


  • бул. Дунав 78, ет. 1 каб. №8
  • чрез запитване на e-mail: uard.library@gmail.com
 

Компютър, скенер, принтер, факс, ксерокс, запис на CD/DVD

гр. Пловдив


бул. Дунав 78, ет. 1 каб. № 8


Виртуална библиотека

Ръководство за ползване на Виртуална библиотека на ВУАРР

За получаване на потребителско име и парола за достъп:
repository@uard.bg